Thỉnh thoảng con tự hỏi,  điều gì quý giá nhất với con lúc này và cớ sao con cứ mãi cảm giác bị tổn thương bởi những điều vô lý! 
Hôm qua có người nói với con hãy buông bỏ hết đi rồi sẽ thấy cái gì quý nhất nhưng con không dám. 
Về bản chất, con thấy con hèn dễ sợ!  :D

Thỉnh thoảng con tự hỏi, điều gì quý giá nhất với con lúc này và cớ sao con cứ mãi cảm giác bị tổn thương bởi những điều vô lý!
Hôm qua có người nói với con hãy buông bỏ hết đi rồi sẽ thấy cái gì quý nhất nhưng con không dám.
Về bản chất, con thấy con hèn dễ sợ! :D

Đêm nay ai đã xui khiến cô nói với anh rằng cô muốn về quê làm việc, nghĩa là về ngoài đó và không vào nữa. Anh hỏi cô *rồi em định sao*, em chưa định gì* cô trả lời. Tuyệt nhiên im lặng. Lần đầu tiên cô nói với anh về chuyện này cũng là lần đầu tiên cả hai vấp phải sự im lặng đầy lúng túng.